VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 08.00-16.30, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Arbetsförmågebedömning – förutsättningar för
ett fungerande arbetsliv

Som arbetsgivare behöver du ha klart för dig vilka resurser
som kan ge resultat vid rehabilitering.

När skall du som arbetsgivare stötta vid rehabilitering och när är det enbart
medarbetarens ansvar?

Som arbetsgivare finns det inte möjlighet att stötta alla som drabbas av ohälsa. I flesta fall är det sjukvårdens uppgift. I vissa fall finns det goda skäl för dig som arbetsgivare att gå in med ett engagemang.

Men när skall du agera respektive avvakta? Det är frågor som Öresundshälsan Företagshälsa i samarbete med Susano kan hjälpa dig att besvara vid en
arbetsförmågebedömning.

Arbetsmetodik utgår ifrån en kartläggning som fångar upp alla dimensioner som påverkar vid sjukskrivning eller arbetspåverkande ohälsa. Susano har identifierat fem dimensioner som är väsentliga vid en arbetsförmågebedömning.

Dimensioner för kartläggning av arbetsförmåga

  • Processkartläggning

Krävs alltid vid långvariga sjukfall där det finns en komplexitet där enbart själva
ärendehanteringen kan vara fördröjande för rehabiliteringen.

  • Arbetsförmågebedömning med kartläggning av hälsa

Kartläggningen av hälsan är central vid arbetsförmågebedömningen. Den sätter ramarna för omfattning och längden på insatserna.

  • Arbetsförmågebedömning och arbetets förutsättningar

Arbetets karaktär är en annan viktigt faktor i arbetsförmågebedömningen.

  • Är arbetet fysiskt tungt?
  • Omgivningsfaktorer påverkar prognosen vida arbetsförmågebedömning

Kartläggning av omgivningsfaktorer har stor betydelse för prognos och motivation.

  • Hur ser medarbetarens ekonomiska förutsättningar ut?
  • Organisation och arbetsförmågebedömning

I första hand baseras kartläggningen på individperspektivet i organisationen.

Intresseanmälan företagsavtal

Med vårt företagsavtal får ditt företag tillgång till både företagshälsa och sjukvård.

Låt oss berätta mer om vårt förmånliga företagsavtal! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig. Vid frågor, vänligen skriv ett mail till info@oresundshalsan.se.

 

 

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?