VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 08.00-16.30, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Allmänna råd till företag och arbetsgivare

På Öresundshälsan arbetar vi enligt dem generella råden som ges från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet och vi uppdaterar oss regelbundet.

Nationellt informationsnummer

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen / covid-19.

Nu kan den som vill ställa frågor ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Frågor och svar

  • Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset / covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.
  • Som arbetsgivare är det viktigt att löpande hålla sig informerad om utvecklingen, att göra bedömning om vilka arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att medarbetare kan utsättas för coronaviruset och att möta frågor och oro i personalgruppen. 

Allmänna råd:

  • På grund av mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • För varje arbetsplats är det bra att på förhand utse kontaktpersoner vid smittskyddsinsatser, exempelvis platschef med personalansvar och skyddsombud.

Vi på Öresnudshälsan stöttar våra företag och arbetsgivare och blir behjälpliga i situationer där frågor och svar som ges i allmänheten inte räcker till.

Vi erbjuder stödsamtal via telefon eller Skype för att förhindra psykiskohälsa på arbetsplatsen.

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?