VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 08.00-16.30, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Personuppgiftshantering

Öresundshälsan Företagshälsa och dess dotterbolag Öresundsläkarna utför kvalificerade tjänster inom företagshälsa och sjukvård i uppdrag av kunder och patienter. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs- och kunds behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Öresundshälsan Företagshälsa och Öresundsläkarna in och bearbetar olika personuppgifter.

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till oss.

PERSONUPPGIFTSHANTERING
All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation).

Rutiner och dokumentation

För att säkerställa att Öresundshälsan Företagshälsa och Öresundsläkarna integritets- och dataskydd, inklusive behandling av personuppgifter och patientinformation lever upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning sker regelbundet kontroll av interna dokument och verksamheten i sin helhet. Arbetet innefattar årlig revidering och/eller upprättande av policys och kvalitetsdokument.

VEM ANSVARAR FÖR PERSONUPPGIFTERNA?
Öresundshälsan Företagshälsa och Öresundsläkarna är personuppgiftsansvarig (dvs den juridiska person som ansvarar för personuppgifterna) och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Samtliga av anställda hos Öresundshälsan Företagshälsa och Öresundsläkarna har tagit del av vår gemensamma interna policy gällande GDPR (General Data Protection Regulation).

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Öresundshälsan Företagshälsa och Öresundsläkarna lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en tjänst via våra samarbetspartners. Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Öresundshälsan Företagshälsa leverantörer av IT-tjänster.

Öresundshälsan Företagshälsa är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som hanteras av moderbolaget samt av dotterbolaget Öresundsläkarna. De samarbetspartners som Öresundshälsan Företagshälsa använder sig av är personuppgiftsbiträden. Öresundshälsan Företagshälsa har med samtliga samarbetspartners tecknat avtal gällande personuppgiftslagen – Personuppgiftsbiträdesavtal 

Har ni frågor, hör av er till info@www.oresundshalsan.se eller ring 040-49 16 10

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?