VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.00-14.00, FRE 08.00-14.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Har ni bokat en hälsokontroll, vänligen fyll i enkäten här:

Är ni arbetsgivare och ska godkänna en insats, vänligen fyll i er rekvisation här:

• Tillgänglighet • Respekt • Omhändertagande 

Företagshälsa och Sjukvård i ett unikt koncept samlat under ett tak.

Antikroppstest

Blodprovstagning & laboratorieanalys av Covid-19 inklusive läkarbedömning (Corona-test)

Öresundshälsan ambition är att vara en tillgänglig vårdgivare. I Coronatider är det viktigt att vara tillgänglig för det som efterfrågas inom vården. Vi strävar ständigt emot att förändra vården till det bättre. Att erbjuda Covid 19-test är ett led i vår strävan mot tillgängliga vårdinsatser. Vi har nu möjlighet att ta venösa prover och skicka till laboratorieanalys för påvisande av antikroppar mot Covid -19 virus.

Öresundshälsan erbjuder också möjlighet till kapillära prover med provresultat inom en kvart.

Vad gäller vid provtagning på Öresundshälsan

 • Öresundshälsan bevakar löpande riktlinjer och råd från WHO (världshälsoorganisationen), Region Skåne, och Folkhälsomyndigheten.
 • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer på symtom vid covid-19. Uppvisar du symtom på feber och hosta, andningspåverkan, lunginflammation, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk ska du vända dig till 1177 och avstå från att besöka oss.
 • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och handdesinficera när du beträder lokalen.

Vi är kontantfri arbetsplats. Betalning sker enklast genom Swish eller kortbetalning.

Endast tidbok: För tidbok ring 0728653699 eller maila info@oresundshalsan.se

 

 ——————————————————————————————————

 Låt oss berätta om vårt förmånliga företagsavtal!

Fyll i nedan så kontaktar vi dig. /MY MAGNUSSON, KUNDANSVARIG

 

 

Behöver du friskintyg inför utlandsvistelse eller tjänsteresa utomlands?

Flera länder i Europa och andra delar av världen har infört inreserestriktioner på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Vi genomför nu provtagningar för SARS-CoV 2 med medicinskt friskintyg som utfärdas av våra erfarna läkare. Provtagning sker på vårt laboratorium.

Kostnad 1495 kr 

För tidsbokning kan du ringa 0728653699 eller maila info@oresundshalsan.se

Nyheter på Öresundshälsan:
 • Vi kommer kunna erbjuda digitala vårdmöten inom kort.
 • Våra patienter kommer även kunna boka läkare och
  sjukgymnasttid via vår hemsida.
 • Vi kommer öppna en ny filial i Malmö city för våra kundföretag.

Kom ihåg att våra sjukgymnaster har akut-tider, så du kan få hjälp när du behöver det.

Vaccinations-mottagningen

Välkommen till vår öppna vaccinationsmottagning tisdagar 10:00-12:00

Friskare medarbetare med utökat bidrag från försäkringskassan

Vi hjälper ER som arbetsgivare att ansöka om ersättning gällande arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via försäkringskassan.

För mer information vänligen kontakta oss.

Ändring av öppettider:

OBS! Under pågående pandemi kommer största del av kliniken/provtagning att ändra öppettider från:

8.00-14.00.

Bokade besök till läkare och sjukgymnast hanteras som tidigare. Vänligen sitt utanför och vänta tills vederbörande öppnar för er.

För blodtryckskontroller ordinerade av läkare är ni välkomna:

Torsdagar 10.00-12.00

Fredagar 13.00-14.00.

Allmänna råd till företag och arbetsgivare

På Öresundshälsan arbetar vi enligt dem generella råden som ges från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet och vi uppdaterar oss regelbundet. Läs mer

Företagshälsa och Sjukvård i ett unikt koncept samlat under ett tak.

Nyckeln till framgång är medarbetare som trivs och mår bra. Vi kan hjälpa dig bli ett sundare företag.

Välkommen som kund och patient till oss!

/ My Magnusson, Kundansvarig

Låt oss berätta om vårt förmånliga företagsavtal! Fyll i nedan så kontaktar vi dig.

Antikroppstest:

Nu kan vi erbjuda antikroppstest:

Blodprovstagning & laboratorieanalys av Covid-19 inklusive läkarbedömning (Corona-test)

Endast tidbok: För tidbok ring 0728-653699 eller maila saleh.darvish@oresundshalsan.se

Vaccinations-mottagning:

Välkommen till vår öppna vaccinatonmottagning tisdagar: 10.00-12.00.

NYHETER på Öresundshälsan Företagshälsa
 • Vi kommer kunna erbjuda digitala vårdmöten inom kort.
 • Våra patienter kommer även kunna boka läkare och
  sjukgymnasttid via vår hemsida.
 • Vi kommer öppna en ny filial i Malmö city för våra kundföretag.

Kom ihåg att våra sjukgymnaster har akut-tider, så du kan få hjälp när du behöver det.

Öppettider Sommar 2020:

Kära kunder och patienter

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.00-14.00, FRE 08.00-14.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

v.30 samt v. 31 håller kliniken sommarstängt, välkomna åter måndag 3 augusti

Trevlig sommar

Friskare medarbetare med utökat bidrag från försäkringskassan

Vi hjälper ER som arbetsgivare att ansöka om ersättning gällande arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via försäkringskassan.

För mer information vänligen kontakta oss.

Har ni bokat en hälsokontroll, vänligen fyll i enkäten här:

Är ni arbetsgivare och ska godkänna en insats, vänligen fyll i er rekvisation här:

Hälsa

Hur mår dina medarbetare? Regelbundna hälsokontroller ger en status på medarbetarnas mående, ett arbetsgivarverktyg för rätt insats i arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

Arbetsmiljö

Friskare företag genom en god arbetsmiljö. Vi hjälper er att kartlägga arbetsplatsen och arbetsmiljön. Tillsammans med er skapas handlingsplan med målet att skapa en frisk och välfungerande arbetsplats.

Rehabilitering

Vi har såväl fysioterapeuter, ergonomer och psykologer som hjälp och stöd för förebyggande åtgärder och en snabbare tillfrisknad.

Sjukvård

Sjukvård i rätt tid. Snabb tillgång till sjukvård är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Vi samverkar med Öresundsläkarna för tillgång till specialistläkare, allmänläkare och fysioterapeuter.

 

Företagsavtal

Som företagskund kan du boka tid för behandling eller rådgivning. Läs mer om vårt företagsavtal.

Dags för hälsokontroll?

Få en ökad medvetenhet kring dina medarbetares hälsostatus. Läs mer om vår hälsokontroll.

Behovsanalys

Vi upptäcker hälsorisker, rehabiliterar, förebygger, åtgärdar och behandlar.

Utbildning och Föreläsningar

Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och tillsammans bygga sunda och friska företag.

Öresundshälsan

– för långtidsfriska medarbetare!

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälso-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er, skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare. En plats utan dyra och onödiga sjukskrivningar. En plats där arbetsglädje och trivsel skapar bra förutsättningar för framgång.
Därför har vi satt ihop ett unikt koncept för företagshälsa där vi stöttar med all typ av hälsofrämjande, förebygande och rehabiliterande insatser, såväl fysiska som psykiska.

Välkomna till Öresundshälsan Företaghälsa!

ALLA kan inspireras till ett friskare liv.

Lyssna på våra kunder

På Öresundshälsan Företagshälsa verkar vi för att vara nära våra kunder så att vi lär känna både företagets verksamhet och medarbetare.

Öresundshälsan Företagshälsa är ett stöd till oss med hälsokontroller, rehabilitering och arbetsmiljö. Att ha tillgång till egen företagssköterska, som känner företaget och dess anställda väl, betyder mycket.

Kerstin Holen

HR, Rörläggaren - del av INSTALCO

Vägen till en snabb och bra vård Ulrica Limås

Perosnalansvarig, Puls Planerad Underhållsservice AB

Vi på EG Sverige är mycket nöjda med Öresundshälsan Företagshälsa professionella bemötande. Regelbundna hälsoprofilsbedömningar hjälper oss att hålla våra medarbetare friska och hälsosamma

Ursula Nissen

Financial Manager, EG Sverige AB

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?