VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 08.00-16.30, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Har ni bokat en hälsokontroll, vänligen fyll in enkäten innan ni kommer på besök.

Har ni inte fått länken till enkäten vänligen mejla oss på: foretagshalsa@oresundshalsan.se

Är ni arbetsgivare och ska godkänna en insats, vänligen mejla er rekvisation till: foretagshalsa@oresundshalsan.se

Behöver du förnya ditt Recept? 

Mejla receptförnyelse till: recept@oresundshalsan.se

• Tillgänglighet • Respekt • Omhändertagande 

Företagshälsa och Sjukvård i ett unikt koncept samlat under ett tak.

Vi utför Medicinskt certifikat/friskintyg inför tjänsteresa eller semester utomlands.

• PCR provtagning på vårt laboratorium
• Analyssvar konstaterar positivt eller negativt
• Återkoppling av provresultat
• Medicinskt certifikat erhålls patienten digitalt
• Pris: Måndag – fredag 1750 kr  

Plats: Derbyvägen 6 E, Malmö

Uppvisar du symtom skall du avstå från att besöka oss tills du är symptomfri.
Symtomfri från förkylning minst 14 dagar för bokning.
Hosta, Feber, halsont samt andra förkylningssymtom.

Villkor för avbokning: Avbokas 24 timmar innan bokat besök. Uteblivet besök debiteras med fullt pris.

Vi är kontantfri arbetsplats. Betalning sker enklast genom Swish eller kortbetalning.

Endast bokning: Kontakta oss på tel: 072-86 53 699

covid-19@oresundshalsan.se

TA MED PASS VID BESÖKET!

Behöver du friskintyg inför utlandsvistelse eller tjänsteresa utomlands?

Flera länder i Europa och andra delar av världen har infört inreserestriktioner på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Vi genomför nu provtagningar för SARS-CoV 2 med medicinskt friskintyg som utfärdas av våra erfarna läkare. Provtagning sker på vårt laboratorium.

Kostnad: måndag – fredag 1750kr 

För tidsbokning kan du ringa 0728653699 eller maila covid-19@oresundshalsan.se

Nyheter på Öresundshälsan:
  • Vi kommer kunna erbjuda digitala vårdmöten inom kort.
  • Våra patienter kommer även kunna boka läkare och
    sjukgymnasttid via vår hemsida.

Kom ihåg att våra sjukgymnaster har akut-tider, så du kan få hjälp när du behöver det.

Vaccinations-mottagningen

Pågrund av Covid-19 pausar vi Drop-in mottagningen. Endast tidsbokning gäller.

Friskare medarbetare med utökat bidrag från försäkringskassan

Vi hjälper ER som arbetsgivare att ansöka om ersättning gällande arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via försäkringskassan.

För mer information vänligen kontakta oss.

Allmänna råd till företag och arbetsgivare

På Öresundshälsan arbetar vi enligt dem generella råden som ges från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet och vi uppdaterar oss regelbundet. 

Hälsa

Hur mår dina medarbetare? Regelbundna hälsokontroller ger en status på medarbetarnas mående, ett arbetsgivarverktyg för rätt insats i arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

Arbetsmiljö

Friskare företag genom en god arbetsmiljö. Vi hjälper er att kartlägga arbetsplatsen och arbetsmiljön. Tillsammans med er skapas handlingsplan med målet att skapa en frisk och välfungerande arbetsplats.

Rehabilitering

Vi har såväl fysioterapeuter, ergonomer och psykologer som hjälp och stöd för förebyggande åtgärder och en snabbare tillfrisknad.

Sjukvård

Sjukvård i rätt tid. Snabb tillgång till sjukvård är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Vi samverkar med Öresundsläkarna för tillgång till specialistläkare, allmänläkare och fysioterapeuter.

 

Företagsavtal

Som företagskund kan du boka tid för behandling eller rådgivning. Läs mer om vårt företagsavtal.

Dags för hälsokontroll?

Få en ökad medvetenhet kring dina medarbetares hälsostatus. Läs mer om vår hälsokontroll.

Behovsanalys

Vi upptäcker hälsorisker, rehabiliterar, förebygger, åtgärdar och behandlar.

Utbildning och Föreläsningar

Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och tillsammans bygga sunda och friska företag.

Öresundshälsan

– för långtidsfriska medarbetare!

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälso-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er, skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare. En plats utan dyra och onödiga sjukskrivningar. En plats där arbetsglädje och trivsel skapar bra förutsättningar för framgång.
Därför har vi satt ihop ett unikt koncept för företagshälsa där vi stöttar med all typ av hälsofrämjande, förebygande och rehabiliterande insatser, såväl fysiska som psykiska.

Välkomna till Öresundshälsan Företaghälsa!

ALLA kan inspireras till ett friskare liv.

Lyssna på våra kunder

På Öresundshälsan verkar vi för att vara nära våra kunder så att vi lär känna både företagets verksamhet och medarbetare.

Öresundshälsan är ett stöd till oss med hälsokontroller, rehabilitering och arbetsmiljö. Att ha tillgång till egen företagssköterska, som känner företaget och dess anställda väl, betyder mycket.

Kerstin Holen

HR, Rörläggaren - del av INSTALCO

Vägen till en snabb och bra vård Ulrica Limås

Perosnalansvarig, Puls Planerad Underhållsservice AB

Vi på EG Sverige är mycket nöjda med Öresundshälsan professionella bemötande. Regelbundna hälsoprofilsbedömningar hjälper oss att hålla våra medarbetare friska och hälsosamma

Ursula Nissen

Financial Manager, EG Sverige AB

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?