VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 08.00-16.30, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

Öresundshälsan Företagshälsa utför de Medicinska kontroller enligt föreskrift (AFS 2005:6) som en del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Medicinska kontroller syftar till att:

 • Tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön eller/och hos individ.
 • Kartlägga risker i arbetsmiljön som underlag till arbetsgivaren.
 • Säkerställa att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk arbetsförmåga.
 • Förebygga arbetsskador och olycksfall.
 • Informera arbetstagarna om riskerna i arbetet och hur man arbetar förebyggande. 

Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder en komplett service gällande medicinska kontroller i arbetslivet. Undersökningen är en medicinsk åtgärd och följer riktlinjerna för medicinska kontroller i arbetslivet. Hos Öresundshälsan Företagshälsa är samtlig personal vidareutbildande i utförandet av kontrollerna och intygen. Resultaten kan på gruppnivå återkopplas till arbetsplatsen så att eventuella hälsorisker kan åtgärdas och förebyggas.

 • Bly och Kadmium
 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster)
 • Vibrationsscreening
 • Buller
 • Nattarbete

 

Intresseanmälan företagsavtal

Med vårt företagsavtal får ditt företag tillgång till både företagshälsa och sjukvård.

Låt oss berätta mer om vårt förmånliga företagsavtal! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig. Vid frågor, vänligen skriv ett mail till info@oresundshalsan.se.

 

 

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?