VÄXEL: 040-49 16 10

 

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 08.00-16.30, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

 

Öresundshälsan Företagshälsans kurser i mindfulness och stresshantering

Mindfulness – Lär dig hantera livets svårigheter

Mindfulness är medveten närvaro och acceptans att vara uppmärksam i ögonblicket utan att värdera det. Forskning har visat att regelbunden träning i mindfulness bland annat kan leda till minskad stress, bättre sömn, ökad empati, mindre oro/rädsla, mindre smärta och ökad livskvalité.

I kursen går vi igenom de förhållningssätt till livet som gör Mindfulness så bra för oss. Vi varvar teori med praktiska övningar i kroppsscanning samt andningsövningar.

Genom kursen lär vi ut verktyg som hjälper till att hantera vardagen och de situationer som kan uppstå både på arbetsplatsen och i privatlivet. Kurserna leds av utbildad mindfullnessinstruktör. 

Yomi – lär dig känna igen och acceptera dina behov och resurser

Känner du stress, oro eller ångest? Har du sömnsvårigheter eller smärta? YOMI är en metod som kombinerar psykologisk teori och kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik. Syftet med YOMI är att hjälpa personer att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda.

Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder YOMI work, YOMI workshops och YOMI individuell. 

Kurs i stresshantering

Idag är det extra viktigt att man på arbetsplatsen kan förebygga stress och därmed förhindra kostsam sjukskrivning och rehabilitering.

Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder fördjupande kurser i hur du som enskild medarbetare eller ledare kan förhålla dig till stress och undvika att ”gå eller springa in i väggen” och kanske därmed undvika att drabbas av utmattningsdepression. Kursen lär ut de tecken som är de mest vanliga på ohälsosam stress, och hur individen på enkelt sätt kan stoppa den utveckling som långvarig negativ stress innebär. Kusen leds av våra egna legitemerade psykologer.

Information och bokning

Har du frågor eller vill veta mer om våra utbildningar och kurser, kontakta din företagssköterska eller ring vår reception på 040-49 16 10.

Intresseanmälan företagsavtal

Med vårt företagsavtal får ditt företag tillgång till både företagshälsa och sjukvård.

Låt oss berätta mer om vårt förmånliga företagsavtal! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig. Vid frågor, vänligen skriv ett mail till info@oresundshalsan.se.

 

 

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?