VÄXEL: 040-49 16 10

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.00-14.00, FRE 08.00-14.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

Öresundshälsan
– för långtidsfriska medarbetare!

Vi samarbetar med Öresundshälsan -framtidens företagshälsa!

Ett komplett koncept för hälso-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er, skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare. En plats utan dyra och onödiga sjukskrivningar. En plats där arbetsglädje och trivsel skapar bra förutsättningar för framgång.

Därför har vi satt ihop ett unikt koncept för företagshälsa där vi stöttar med all typ av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser, såväl fysiska som psykiska.

Välkomna till Öresundshälsan!

Öresundsläkarna