VÄXEL: 040-49 16 10

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.00-14.00, FRE 08.00-14.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

Inför ditt besök på Öresundsläkarna

Tidsbokning 040-49 16 10
Öresundsläkarnas tidsbokning är öppen måndag – fredag 8.15-12.00

 

Av- och ombokning

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas eller ombokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel avgift.
För av- eller ombokning ring vår reception på telefon 040 – 49 16 10.

Kom ihåg er legitimation!

Du behöver ta med dig din legitimation när du besöker vården. Vår personal måste vara säker på vem du är och att dina uppgifter dokumenteras i rätt patientjournal.

Tar du läkemedel, är det bra om du tar med en lista på de läkemedel du äter.

Tolk

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få tolkhjälp. Det gäller även om du har hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet.

Meddela om att du behöver tolk när du kontaktar oss.

Sjukvårdsrådgivning 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
Läs mer på www.1177.se

Gäller det ett livshotande tillstånd – ring alltid 112!

Patientavgifter

Öresundsläkarna följer Region Skånes patientavgifter där högkostnadsskydd gäller.
Patientavgift fr.o.m. 1 januari 2017:

 • Besök hos allmänläkare 200 kr
 • Besök hos specialist 300 kr
 • Vaccination utifrån aktuell prislista.
 • Avgiften betalas vid besöket.

Högkostnadskort och frikort

Maximal patientavgift s.k. högkostnadsskydd är 1 150 kronor per år.

Det innebär att du inte betalar mer under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept.

När du kan visa att du uppnått 1 150 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök hos oss. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

 • kostnader för uteblivna besök
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • kostnader för intyg
 • de avgifter du betalar per dag om du blir inlagd på sjukhus

Vid varje besök ber du personalen att anteckna de avgifter du betalt i ett så kallat högkostnadskort.

Kortet får du på mottagningen. Du kan även spara alla vårdkvitton och senare visa upp dem. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet.

Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år i samma familj (samma hushåll) har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det innebär att deras avgifter räknas samman och ger frikort om de överstiger 1050 kronor. Varje barn bör ha ett eget högkostnadskort.

Om du tappat frikortet

Om du har tappat ditt frikort, kontakta vår reception.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att den personal du träffar på en mottagning inte får prata med någon annan om din hälsa, behandling eller ditt privatliv.

Tystnadsplikten gäller allt du berättar, den hjälp du får och det som skrivs i din journal.

Tystnadsplikten gäller även om den anställde slutar eller om patienten avlidit.

Tystnadsplikten gäller också mellan personal. Endast de som är delaktiga i din vård får läsa din journal.

Undantag från tystnadsplikten

I vissa fall kan eller måste personalen bryta tystnadsplikten:

 • Om du själv ger ditt tillstånd. Som patient kan du själva upphäva sekretessen genom att medge att vissa uppgifter får lämnas ut till de personer du medgivit.
 • Det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut. Till exempel om det är absolut nödvändigt för att ge dig god vård, det vill säga om det sker i rent vårdsyfte.
 • Om till exempel ett barn eller ungdom under 18 år riskerar att fara illa. Personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet.
Öresundsläkarna