VÄXEL: 040-49 16 10

Under pågående pandemi är följande öppettider:
Bemannad växel: 08.15-12.00
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.00-14.00, FRE 08.00-14.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

Hälsokontroll i Malmö

Hur mår dina medarbetare?

En hälsokontroll ökar medvetenheten kring vad hälsa är för den enskilda medarbetaren och ger en hälsostatus på företagets anställda.

Regelbundna hälsokontroller på företaget ger en bra vägledning på hur dina medarbetare mår och vilka åtgärder som kan vara aktuella för att förebygga ohälsa.

Vid en hälsokontroll behandlas alla uppgifter konfidentiellt. Om tillräckligt antal personer på samma företag testas kan en samlad statistik redovisas för återkoppling med förslag på åtgärder.

En hälsokontroll innehåller tre basmoment:

  • Hälsoformulär
  • Omfattande provtagningar och mätningar
  • Hälsosamtal med direkt återkoppling av det aktuella hälsoläget

Hälsokontrollen kan utökas med en rad undersökningar och prover exempelvis: Konditionstest, lungfuntionstest, EKG och prostataprover.

För en del verksamheter är det rekomenderat att komplettera hälsokontrollen med exempelvis ergonomigenomgång och medicinska kontroller.

Jag vill bli kontaktad för Hälsokontroll i Malmö

11 + 12 =

Öresundsläkarna